در این مقاله آموزشی قصد داریم با ابزار جدید Speed Test میکروتیک که در در نسخه ۶٫۴۴ معرفی شده است آشنا شویم.
ابزار Speed Test یک قابلیت کاربردی و ساده برای سنجش میزان ping, jitter و همچنین میزان بازدهی پهنای باند در جهت آپلود و دانلود با پروتکل های UDP و TCP می باشد.
ابزار “speed-test” در حال حاضر در محیط CLI قابل استفاده می باشد و با بر پایه ابزار های Ping و Bandwidth Test طراحی شده است. در نظر داشته باشید برای استفاده از این قابلیت باید Bandwidth test server فعال و قابل دسترسی باشد.

ابزار های BW Test و Speed Test برای سنجش میزان بازدهی ترافیک عبوری از تجهیزات مورد استفاده قرار میگرد و پیشنهاد می شود به دلیل اینکه تولید ترافیک و اجرای تست های مختلف میزان بار پردازشی CPU و منابع روتر را بالا می برد ; لذا برای سنجش کیفیت ترافیک عبوری دستگاه های مورد تست , از تجهیزات میکروتیک دیگری برای تولید و انتقال ترافیک استفاده شود.
مثلاً برای سنجش میزان کیفیت بازدهی ترافیک یک لینک رادیویی میکروتیک پیشنهای می شود بعد از هر تجهیز رادیویی در سمت AP و ST یک روتر برای تولید ترافیک و اجرای تست عبور ترافیک از طریق لینک رادیویی قرار داده شود.

برای اجرای یک تست ساده بین دستگاه A با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۸۸٫۱ به دستگاه B با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۸۸٫۲ از دستورات زیر استفاده می کنیم:

اگر در طول اجرای تست میزات مصرف CPU روتر به ۱۰۰% برسد. پیغام هشداری نمایان خواهد شد: